แถลงข่าวกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 ม.ค. 2560 เวลา 05:05 น.

Views

สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันแถลงข่าว "กรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคมนี้