แถลงข่าวก้าวกระโดดกีฬาไทยสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา

วันที่ 19 ม.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว "ก้าวกระโดดกีฬาไทย" สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เมื่อวานนี้