กรรมาธิการกีฬา เตรียมสนับสนุนโครงการก้าวกระโดดกีฬาไทย สู่อนาคต

วันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 14:23 น.

Views

ประเด็นสำคัญของการขับเคลื่อนก้าวกระโดดกีฬาไทยสู่อนาคต โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมการศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม สภาขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ โดยจะเสนอบรรจุถ้อยคำว่า
”กีฬา”ในร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีการพิจารณาตีความได้ชัดเจน

นอกจากนี้ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา,อุตสาหกรรมการกีฬา, ตั้งเมืองกีฬาและองค์ความรู้เรื่องของกีฬาให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พร้อมกับร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าโครงการทั้งหมดจะเป็นการขับเคลื่อนการปฎิรูปการกีฬาที่ถือเป็น”ก้าวกระโดดกีฬาไทย”ต่อไป

Tag : กรรมาธิการกีฬา ร่าง พ.ร.บ.กีฬา ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ขับเคลื่อนการปฎิรูปกีฬา