ประชุมชี้แจง ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา

วันที่ 14 ม.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมชี้แจง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาให้กับตัวแทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของ กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการกีฬาของประเทศไทย โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาให้มีมาตรฐานตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ