ปิดฉากกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์

วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลา 07:10 น.

Views

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้าอันดับ 2 ของโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ

หลังจากกองทัพนักกีฬาจากโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์" เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6 และมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ที่สนามกีฬาอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเย็นวานนี้ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง ของเหล่านักเรียน โดยใช้ชื่อชุด นนทรีทรงปลูก, มิตรไมตรี นนทรีเกมส์ และปิดฉากด้วยชุดไฟแห่งกีฬา ไฟแห่งศักดิ์ศรี ไฟแห่งสาธิตสามัคคี พร้อมขบวนพาเหรดจากกองทัพนักกีฬาทั้ง 17 ชนิด เข้าสู่สนาม

สรุปผลการแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คว้าอันดับ 2 ได้เหรียญรวม 194 เหรียญ แยกเป็น 2 ระดับการศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษา 38 เหรียญเงิน 22 เหรียญทอง 24 เหรียญทองแดง และมัธยมศึกษา 39 เหรียญเงิน 38 เหรียญทอง 33 เหรียญทองแดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีเป็นการมารวมใจกันของกลุ่มนักเรียน บุคลากร และเป็นการพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะอย่างรอบด้าน

สำหรับการจัดแข่งขันครั้งต่อไป จะไปที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม

Tag : กีฬาสาธิตสามัคคี นนทรีเกมส์ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์