สมาคมมวยสากลฯ ประชุมสรุปผลงานปี 2559

วันที่ 5 ม.ค. 2560 เวลา 05:05 น.

Views

นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมสรุปงานของสมาคมฯ ประจำปี 2559 พร้อมชี้แจงแผนการทำงานในปี 2560 โดยที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ปีนี้สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ หรือ ไอบ้า ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาหลายอย่าง ข้อที่สำคัญคือเรื่องของจำนวนยก ที่จะให้นักกีฬาหญิงชก 3 ยก ยกละ 3 นาที เหมือนนักกีฬาชาย ส่วนในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและเอกชนจำนวน 105 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาพัฒนามวยทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับยุวชน เยาวชน ถึงทีมชาติชุดใหญ่