ม.เทคโนโลยีสุรนารี แถลงความพร้อมเจ้าภาพ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44

วันที่ 28 ธ.ค. 2559 เวลา 05:04 น.

Views

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารี เกมส์" แถลง "เคาท์ดาวน์ 55 วัน มุ่งสู่ สุรนารี เกมส์" พร้อมรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 34 ชนิดกีฬา ชิงชัย 392 เหรียญทอง ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม ปีหน้า ยืนยันความพร้อมด้านสนามแข่งขัน หมู่บ้านนักกีฬา และกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักกีฬาปัญญาชน