อธิบดีกรมพลศึกษาเปิดการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา

วันที่ 24 ธ.ค. 2559 เวลา 05:05 น.

Views

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา กับตัวแทนสมาคมกีฬา 77 สมาคม ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จะช่วยคุ้มครอง ดูแล ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน รวมถึงยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินไทยให้สูงขึ้น