พิธีเปิด กีฬาภายใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 05:03 น.

Views

เมื่อวานนี นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 "ลำดวน เกมส์" ครั้งที่ 24 เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกความเป็นผู้นำ, สร้างความสามัคคีภายในโรงเรียน และหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด โดยการแข่งขันมีขึ้นที่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2