งานเปิดตัวหนังสือ Photo Book พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับนันทนาการ

วันที่ 30 พ.ย. 2559 เวลา 05:05 น.

Views

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในงานเปิดตัวหนังสือ Photo Book "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับนันทนาการ" ซึ่งเป็นการประมวลนันทนาการด้านต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ กีฬา, ดนตรี, เพลงพระราชนิพนธ์, การถ่ายภาพ, การวาดภาพสีน้ำมัน, งานช่าง และงานปฏิมากรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนันทนาการของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช