โปโลน้ำชิงถ้วยพระราชทาน เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้ว

วันที่ 26 พ.ย. 2559 เวลา 17:51 น.

Views

พิธีเปิดการแข่งขัน โปโลน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ปีที่ 38 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ด็อกเตอร์ งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 20 ทีม จาก 8 ประเทศ การแข่งขันจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดตัวทูตกีฬา  คือ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ และผู้ถือธงประจำการแข่งขัน ยอดยิ่ง ศุภศรี ที่ปีนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ พร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 17 ชนิด ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน