พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นิลุบลเกมส์ ครั้งที่ 36

วันที่ 25 พ.ย. 2559 เวลา 05:05 น.

Views

นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "มหกรรมกีฬา ดนตรีศิลปะและวัฒนธรรม" นิลุบลเกมส์ ครั้งที่ 36 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคี การแสดงภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และรักษาวัฒนธรรมของ บดินทรเดชา แข่งขันที่สนามกีฬาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน