แถลงข่าว “กระบี่ แอดเวนเจอร์ เรซ โทรฟี่ 2559"

วันที่ 15 ก.ย. 2559 เวลา 05:01 น.

Views

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาผจญภัย รายการ “กระบี่ แอดเวนเจอร์ เรซ โทรฟี่ 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้จังหวัดกระบี่ ป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ประเภทคือ วิ่ง ปั่นจักรยาน พายเรือคยัค และว่ายน้ำ